si_uni  ta_uni
TamilEnglish

 

 

මුල් පිටුව නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න
නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

ප්‍ර1. ශ්‍රී ලංකාවේ පවිත්‍ර සංවර්ධන කළමනාකරණ (CDM) ව්‍යාපෘතියක් කරන්නේ කෙසේද ?

පි1. කරුණාකර "ශ්‍රී ලංකාවේ CDM ගැලීම් සටහන" බාගත කරන්න. එම ගැලීම් සටහනෙන් ඔබට ශ්‍රී ලංකාවේ CDM ව්‍යාපෘති සිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදය සොයා ගත හැක.

ප්‍ර2. අපගේ CDM ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයට උපකාර කිරීමට පුද්ගලයන් සිටියිද ?

පි2. පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ දේශගුණික විපර්යාස අංශය යටතේ අදාල ජාතික අධිකාරියේ නිලධාරීන් මේ සඳහා මේ තාක් දුරකට හෝ ඔබට සහාය වනු ඇත. (සුදුසුකම, ක්‍රමවේදය, PIN ආදිය සම්බන්ධයෙන් උපදේශනයට).

ප්‍ර3. ශ්‍රී ලංකාවේ CDM උපදේශකවරු සිටිනවාද ?

පි3. ඔව්. ඔබගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා දේශීය CDM උපදේශකවරුන්ගේ නම් සහ ඔවුන් සම්බන්ධ කර ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් අපට ඉදිරිපත් කළ හැක.

ප්‍ර 4. CDM සංවර්ධනය සඳහා දැරිය යුතු වියදම කොපමණද ?

පි 4. එය එක් එක් සිදුවීම අනුව තීරණය වේ. කෙසේ වුවත් බොහෝ විට ගෙවීම් සිදු කළ යුතු අංග වන්නේ 1) ව්‍යාපෘති සැලසුම් ලේඛනය (PDD) නිර්මාණය සඳහා CDM උපදේශකවරයාට කරන ගෙවීම 2) පත් කර ඇති මෙහෙයුම් ආයතනය (DOE) සඳහා ගෙවන තක්සේරු ගාස්තු 3) ඔබගේ සූදානම් විම හා මෙහෙයුම් සඳහා යන වියදම යන ඒවායි.

ප්‍ර 5. අපගේ සහතික ලත් දුම් පිටවීම අවම කිරීම (CER) සඳහා ගැනුම්කරුවන් සොයා ගත හැක්කේ කෙසේද ?

පි5. වෙළඳපොලේ යම් ගැනුම්කරුවන් ප්‍රමාණයක් සිටියි. එනිසා ඔබට සෘජුවම ඔවුන් හා සම්බන්ධ විය හැකි අතර රජය විසින් දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවේ CDM ව්‍යාපෘති ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සහ ශ්‍රී ලාංකික හා විදේශික ගැනුම්කරුවන් අතරේ CER ගනුදෙනු වලට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කාබන පදනම (SLCT) පිහිටුවා ඇත.

ප්‍ර6. අප සැලසුම්කර ඇති ව්‍යාපෘතියෙන් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයේ හරිතාගාර වායු පිටවීමක් අප බලාපොරොත්තු වන අතර එහි ආර්ථිකමය ශක්‍යතාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙමු. UNFCCC වෙත CDM ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ලියාපදිංචි වීමට හැකි වන ආකාරයේ ක්‍රමයක් තිබේද ?

A6. ඉහත කරුණ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය හැකි ක්‍රමවේද දෙකකි. ඉන් එකක් වන්නේ කුඩා පරිමාණ කොටස් ලෙස (Small Scale Bundling) CDM ව්‍යාපෘතිය කිරීම සහ වැඩසටහනක් (programmatic) ලෙස CDM සිදු කිරීමයි. වැඩිදුර විස්තර සඳහා CDM යටතේ කුඩා පරිමාණ කොටස් හා වැඩසටහන් බලන්න.

ප්‍ර7. CDM ව්‍යාපෘතියක අනුමැති ක්‍රියාවලිය කුමක්ද ?

පි7. කරුණාකර පහත සබැඳිය වෙත යන්න : (Host Country approval procedure) සත්කාරක රට තුළ අනුමැති ක්‍රියාවලිය

ප්‍ර8. CDM ව්‍යාපෘති සඳහා යම් මූල්‍යකරණ වැඩපිලිවෙලක් තිබේද ?

පි8. ශ්‍රී ලංකාවේ CDM ව්‍යාපෘති සඳහාම විශේෂිත මූල්‍යකරණ වැඩසටහන් නොමැත. කෙසේ වෙතත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ලෝක බැංකුව සතුව කාබන් අරමුදල් තිබෙන අතර ඒවා CDM ව්‍යාපෘතිවල ‍ව්‍යාපෘති ලේඛණගත කිරීම් හා තක්සේරුව සඳහා මූල්‍යාධාර සපයනු ලැබේ.

ප්‍ර9.වඳ වී යාමේ තර්ජනයට පත් ශාඛ හා සත්ව විශේෂ කොපමණ ලංකාවේ වාර්තාගත වී ඇත්ද

පි. 9 සත්ව විශේෂ (රතු ලැයිස්තුව 2007)

අපෘෂ්ඨවංශික සත්ව කොට්ඨාශය
වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති සංඛ්‍යාව
මීමැස්සන්
21
බත් කූරන්
57
කෘමීන්
2
සමනළයින්
20
ගොම ගොළුබෙල්ලන් ගස් බෙල්ලන්
51
මිරිදිය කකුලුවන්
204
පෘෂ්ඨවංශික සත්ව කොට්ඨාශය
වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති සංඛ්‍යාව
මිරිදිය මාලු
44
උභය ජීවීන්
90+
උරගයින්
101
කුරුල්ලන්
33
ක්ෂීරපායීන්
16

 

ශාඛ වර්ග (රතු ලැයිස්තුව, 2007)

කාණ්ඩය

වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති සංඛ්‍යාව

Angiospermae (සපුෂ්පිත ශාඛ) 926
Pterydophyta (ෆර්න් වර්ග) 48
පෙඳ හා පාසි වර්ග 63

 

ප්‍ර10. පුරාතන ජෛව විවිධත්වය යනු කුමක්ද ?

පි 10. පුරාතන ජෛව විවිධත්ව යනු ඉපැරණි යුගයේ පැවති ජෛව විවිධත්වයයි. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට ඓතිහාසික යුගය දක්වා කාලයේ මිනිසා සහ ඔහුගේ පරිසරය පිළිබඳ අධ්‍යයන හා පොසිල අඛධ්‍යයන මීට අයත්ය. මිනිසා පිළිබඳ අධ්‍යයන යටතට ඔහුගේ ජීවත් වූ පරිසරය, ශාඛ හා සතුන්, සංස්කෘතිය හා ජීවන රටාව අයත් වේ.

ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

 

ප්‍ර1.

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ රජය විසින් බෙදාදී ඇති අවු. 15ක් ඉක්මවු බලපත්‍ර සහිත ඉඩමක (දැනටමත් දීමනා පත්‍රයක් ලබා දී නොමැති) ගස් කැපීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන අවස්ථා වල කටයුතු කළයුතු ආකාරය පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කොට ඇති 04/2010 චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වන්නේ නැත. මෙවැනි ඉල්ලීම් ලැබුණු විට ඒ සඳහා ගත හැකි පියවර කවරේද?

 

පි1.

මැණුම් පිඹුරක් සහිත, සංවර්ධන කටයුතු දැනටමත් සිදු කර ඇති අවු. 15ට වඩා වැඩි කාලයක් සහිත ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ ලබාදී ඇති බලපත්‍ර සහිත ඉඩම් සඳහා දීමනාපත්‍ර ලබාදීම හෝ නොදීම පිළිබඳව අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා තීරණය කල යුතුය. එසේ නොමැති අවස්ථාවලදී, ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ රජය විසින් දැනට බලපත්‍ර ලබාදී අවු. 15ක් ඉක්මවා ඇති ඉඩම්වල ඉල්ලුම්කරු වෙත ගස් කැපීමට අවසර ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් සාධාරණීකරණයන් ඇතුලත් අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ නිර්දේශය පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත යොමුකළ යුතුය. ඉදිරීයේදී බලපත්‍රය වෙනුවට දීමනා පත්‍රයක් ලබාදෙන තෙක් ගස් කැපීම කල්දැමිය නොහැක්කේ මන්ද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවට ඇතුලත් විය යුතුය. අමාත්‍යාංශය වෙත එසේ ලැබෙන ඉල්ලීම් අනෙකුත් අදාල ලියකියවිලිද සමඟ වෙන වෙනම සලකා බලන අතර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් අවසන් තීරණයක් ලබාදෙනු ඇත. 

වාහන වායු විමෝචන පරික්ෂාව (VET) සම්බන්ධව නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

 

වාහන වායු විමෝචන පරික්ෂාව (VET) සම්බන්ධව නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

 

01.       වාහන වායු විමෝචන පරික්ෂාව සිදු කර ගත හැකි ස්ථාන මොනවාද?

මේ සඳහා අවසරලත් පුද්ගලික ආයතන දෙකක් පවතී. ඒවා නම් ලාෆ් ඉකෝ ශ්‍රි පුද්ගලික සමාගම හා ක්ලින්කෝ පුද්ගලික සමාගමයි. මොවුන්ට අයත් වාහන වාහන වායු විමෝචන පරික්ෂණ මධ්‍ය්සථාන දිවයින පුරා, ලාෆ්ස් ඉකෝ ශ්‍රි සහ ඩ්‍රයිව් ග්‍රීන් යන වාණිජ නාමයන් යටතේ පිහිටුවා ඇත. දිවයින පුරා මෙබඳු මධ්‍යස්ථාන 320ක් පිහිටුවා ඇත. ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීම මගින් එම මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇති ස්ථාන හා ඒවාට අදාල විස්තර ලබාගත හැක. ඉන්පසු ඔබට ආසන්නම හා පහසුම ස්ථානය තෝරාගෙන ඔබගේ වාහනය පරික්ෂා කර ගත හැක.

 

02.      මගේ වාහනය සඳහා විමෝචන පරික්ෂාවක් සිදු කර ගත යුත්තේ කවර අවස්ථාවකදී ද?

ඔබගේ වාහන බලපත්‍රය වාර්ෂිකව අලුත් කිරීමේදී වාහන වායු විමෝචන පරික්ෂණයේදී සමත් වූ වායු විමෝචන සහතික පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින්  අනිවාර්ය කර ඇත. එබැවින් අවම වශයෙන් වසරකට එක් වතාවක් එනම්, වාහන බලපත්‍රය අලුත් කරන අවස්ථාවට පෙර මෙය සිදු කර ගත යුතුය. මීට අමතරව, වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවක දී වාහනයේ දුම් නලයෙන් දුමක් පිට වන්නේ නම්, මෙම පරික්ෂාව සිදු කර ගැනීම සුදුසු වන අතර, එම දෝෂය එන්ජින් සේවා මධ්‍යස්ථානයකින් සේවා කර ගත යුතුය.

 

03.      වාහන විමෝචන පරික්ෂාවක් සිදුකිරීම වැදගත්වන්නේ ඇයි?

·        ඉහළ වායු විමෝචන ප්‍රවනතාවක් ඇති මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රී රෝද රථ ඇතුළුව දිනෙන් දින ඉහළ යන වාහන ගහණය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල බොහෝ නාගරික ප්‍රදේශයන් හි උග්‍ර වායු දූෂණය ගැටළු කෙරෙහි බලපා ඇත. විශේෂයෙන්ම මෙම වායු දූෂණය නිසා ස්වසන පද්ධතිය හා රැධිර වාහිනී පද්ධතිය ආශ්‍රිත බොහොමයක් සෞඛ්‍ය ගැටළු එනම්, ඇදුම, පෙනහළු පිළිකා ආදිය ඇතිවිය හැක. විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ජනනය වන්නා වූ දූෂක විශාල සංඛ්‍යාවක් වාහන වලින් පිටවන දුමෙහි අඩංගුය.

·         වාහන වලින් පිටවන දුම ඉතාමත් හානිදායන දූෂණ කාරකය වන අතර එය පොසිල ඉන්දන

දහන ක්‍රියාවලියේදී උත්පාදනය වී පසුව වාහනයේ පිටාර නලය (Tail tube) හරහා පිටවෙයි.

          ·         වාහන විමෝචන මගින් නිකුත්වන සෞඛ්‍යයට බලපෑම් ඇති කළ හැකි ප්‍රාථමික දූෂකාරක අතර කාබන් මොනොක්සයිඩ්, හයිඩ්‍රොකාබන්,                                                                                          නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්වන අතර ක්ෂුද්‍ර අංශු, ඊයම් වැනි විෂ සහිත ද්‍රව්‍යයද වේ.

                 ·         මීට අමතරව, එකී ප්‍රාථමික විමෝචක හා ප්‍රතික්‍රියා කර ඕසෝන් වැනි අනිකුත් වායූන් සහ සල්ෆේට්, නයිට්‍රේට්‍ වැනි අංශූන් වායුගෝලය තුළ                           ද්විතීය දූෂක කාරක ලෙස නිර්මාණය වීම සිදුවිය හැකිය.           

එබැවින් දැනට භාවිතා වන වාහන වලින් සිදුවන විමෝචන පරික්ෂා කිරීම හා වාහන නිසි ආකාරයට නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධව රියදුරන් දැනුවත් කිරීම සඳහා රජය විසින් වාහන විමෝචන පරික්ෂා වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදි.

 

04        වාහනයට පරික්ෂාවට ලක් කිරීම සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

            මිල ගණන් පහත වගුවෙහි දැක්වෙන පරිදි වේ.

අනු අංකය

වාහන වර්ගය

වියදම (රු) වැට් සමග

01

මෝටර් බයිසිකල් (පෙට්‍රල්)

415.00

02

මෝටඒ බයිසිකල් (ඩීසල්)

415.00

03

ත්‍රී රෝද රථ(පෙට්‍රල්)

505.00

04

ත්‍රී රෝද රථ(ඩීසල්)

505.00

05

මෝටර් කාර් (පෙට්‍රල්)

1110.00

06

මෝටර් කාර් (ඩීසල්)

1110.00

07

ද්විත්ව භාවිත වාහන වෑන් (පෙට්‍රල්)

1200.00

08

ද්විත්ව භාවිත වාහන වෑන් (ඩීසල්)

1200.00

09

මෝටර් ලොරි (පෙට්‍රල්)

1560.00

10

මෝටර් ලොරි (ඩීසල්)

1560.00

11

මෝටර් බස් (පෙට්‍රල්)

1020.00

12

මෝටර් බස් (ඩීසල්)

1020.00

13

බස් රථ (පෙට්‍රල්)

1010.00

14

බස් රථ (ඩීසල්)

1010.00

15

ප්‍රයිම් මුවර්ස් (ඩීසල්)

1660.00

 

05.      වාහන දුම් පරික්ෂාවෙන් සමත් වීමට කළ යුත්තේ කුමක් ද?

වාහනයක යහපත් ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සහ ආර්ථිකයට යහපත් වන අයුරින් ඉන්ධන පරිභෝජනය කිරීම සඳහා නිසි නඩත්තුව අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි. ඔබ ඔබගේ වාහනය නිසි පරිදි නඩත්තු කර එහි එන්ජිම නිවැරදිව සහ කාලීනව අලුත්වැඩියා කරන්නේ නම් එමගින් ඔබගේ වාහනය පහසුවෙන්ම දුම් පරික්ෂාවෙන් සමත් වීමට හේතු වේ.

 

   06.   වාහනය පරික්ෂා කළ පසු වාහනයට හානියක් සිදු වී නොමැති බව දැනගත හැක්කේ කෙසේද?

වාහනය පරික්ෂා මධ්‍යස්ථානයට ඇතුල් වූ පසු එය ඉන්ධන වර්ගය අනුව බෙදා අදාල ධාවන තීරය වෙත යොමු කරනු ලැබේ. සෑම ධාවන තීරුවක දීම වාහනය දෘෂ්‍ය පරික්ෂාවකට ලක් කරනු ලැබේ. එම අවස්ථාවේ දී පහත සඳහන් දෑ නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

චැසි අංකය

එන්ජින් අංකය

සයිලන්සර් කාන්දු

තෙල් කාන්දු

ජල කාන්දු

වායු පෙරණය (හැකිනම්)

තෙල් ටැංකියේ පියන

එන්ජින් තෙල් පරික්ෂා කරන කූර

ප්ලග් ටොප් එක

ෆෑන් බෙල්ට් එක

අසාමාන්‍ය කම්පන හෝ ශබ්ද

ත්වරණය

 

මේවායින් කිසිඳු ඒකකයක අසාමාන්‍යතාවයක් නිරීක්ෂණය වේ නම් වාහනය දුම් පරික්ෂාවට ලක් කරනු නොලැබේ. වාහනය නිසි පරිදි සේවා හා නඩත්තු කර දුම් පරික්ෂාවට රැගෙන එන ලෙස රියදුරුට අවවාද කරනු ලැබේ. මෙම කාර්ය සඳහා විශේෂ පරික්ෂණ පත්‍රිකාවක් යෙදා ගනු ලැබේ.  එබැවින් මෙම දෘෂ්‍ය පරික්ෂාව හේතුවෙන්, ඔබගේ වාහනය පරික්ෂා කරන අතරතුරදී කිසිඳු හානියකට ලක් නොවන බවට වගකියනු ලැබේ.

 

 

07.      වාහන විමෝචන පරික්ෂාව සිදු කරනු ලබන ක්‍රමවේදයන් මොනවාද?

ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි වාහනය පළමුව දෘෂ්‍ය පරික්ෂාවකට ලක් කරනු ලැබේ. ඉන් පසුව එම දෘෂ්‍ය පරික්ෂණයෙන් සමත් වූ වාහනයට අදාල දත්ත, දත්ත පද්ධතියකට(VIN) ඇතුල් කිරීමෙන් අනතුරුව විමෝචන පරික්ෂාව සිදු කරනු ලැබේ.

 

දෘෂ්‍ය පරික්ෂාවෙන් පසු ඩීසල් ධාවන තීරුවේ ඇති ඩීසල් වාහන පරික්ෂාවකට ලක් කරනු ලැබේ. තෙල් වල උෂ්ණත්වය 55 0C වන අගයක රඳවනු ලබයි. ඩීසල් වාහන සඳහා විමෝචන  පරික්ෂාව පූර්ව පරීක්ෂණ වාර 3ක් (Snap Acceleration), පූර්ව පරික්ෂණ වාර 03ක් සහ මිනීම සඳහා පරීක්ෂණ වාර 3ක් සහිතව සිදු කරනු ලබයි.

 

පෙට්‍රල් වාහන සඳහා ගෑස් ඇනලයිසර් පරික්ෂණය සිදු කරනු ලබයි. එය නියමිත උෂ්ණත්වයක කාබන්මොනොක්සයිඩ් (CO) සහ හයිඩ්‍රොකාබන් (HC) ලැසි දිවුම(idle) තත්වය යටතේ සහ මිනිත්තුවට භ්‍රමණ 2500 ක වේගයට (2500 +/- 300) සිදුකරනු ලබයි. පරික්ෂාව අතරතුර වාහනයේ අංක තහඩුව ස්වයංක්‍රීයව ඡායාරූපගත කිරීම සඳහා උපකරණය තුළ සවිකල කැමරාවක් ඇත. පරික්ෂාව සමත් වූ හා අසමත් වූ වාහන කාණ්ඩයන් දෙක සඳහාම ඒවායේ විමෝචන අගයන් සඳහන් කළ අනුමත වර්ණ කේතයන්ගෙන් යුත් කලින් මුද්‍රණය කොට ඇති VET සහතික පත්‍ර ලබාදෙනු ඇත. මෙම සහතිකයෙන් පිටපතක් පළාත් පාලන ආයතනයට ද ලබාදෙනු ඇත.

 

සියලූම වාහන පරික්ෂාව වෙනුවෙන් අදාල ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. කිසියම් වාහනයක් දුම් පරික්ෂාවෙන් අසමත් වුවහොත් ඒ සම්බන්ධව සැකසූ අත් පත්‍රිකා අදාල දෝෂය ඇති වීමට හේතුව සඳහන් කොට ලබාදෙනු ඇත. එසේම අසමත් වූ වාහන සඳහා අදාල පරික්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් නොමිලේ යළි පරික්ෂාවක් සිදු කරන අතර දින 60ක් ඇතුළත නිසි පරිදි නඩත්තු කරගෙන යළි පැමිණෙන ලෙස උපදෙස් දෙනු ඇත.

 

08.      වාහන පරික්ෂාව සඳහා වාහනයේ හිමිකරු සහභාගි වීම අත්‍යාවශ්‍යය ද?

මෙය අත්‍යාවශ්‍ය නොවන නමුත් වාහනයට අදාල ලේඛණ වල මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.

 

 

 

 

09.      පරික්ෂාව සඳහා පැමිණෙන විට රැගෙන ආ යුතු ලේඛණ කවරේ ද?

වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ ලේඛණ වල මුල්පිටපත් රැගෙන ආ යුතු අතර, අදාල වාහනය ලීසිං පදනම මත ලබාගෙන ඇත්තේ නම්, එම ලීසිං සමාගමෙන් ලබාගත් සහතික කළ වාහන ලියාපදිංචි ලේඛණය රැගෙන ඒම අත්‍යාවශ්‍යය.                                                                                       

10.      වාහන පරික්ෂාව සිදු කරනු ලබන සමාගම් වර්ග දෙක් ඇත. එක් සමාගමකට අදාල මධ්‍යස්ථානයකින් එක් අවස්ථාවක දුම් පරික්ෂාව සිදු කළහොත් යළි පරික්ෂා කිරීමට එම සමාගමට අදාල මධ්‍යස්ථානයකට ම යා යුතුද?

අවශ්‍ය ම නැත. වාහන හිමිකරුට තම පහසුව හා කැමැත්ත අනුව ස්ථානයක් තෝරා ගත හැක. සියලුම දත්ත රාජ්‍ය දත්ත ගබඩාවක තැන්පත් කොට ඇති බැවින් එය ගැටළුවක් නොවේ. වාහන හිමිකරුට තම පූර්ව අත්දැකීම් හා පහුසව සලකා අදාල ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමට උනන්දු කරනු ලැබේ.

 

11.      දුම් පරික්ෂාවෙන් වාහනය අසමත් වුවහොත් සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද?

කිසියම් වාහනයක් දුම් පරික්ෂාවකින් අසමත් වුවහොත් අදාළ දෝෂය ඇති වීමට හේතු සඳහන් කළ අත්පත්‍රිකා ලබාදෙනු ඇත. එසේම අසමත් වූ වාහන සඳහා අදාල පරික්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් නොමිලේ යළි පරික්ෂණයක් සිදු කරන අතර දින 60ක් ඇතුළත් නිසි පරිදි නඩත්තු කර යළි පැමිණෙන ලෙස උපදෙස් දෙනු ඇත.  

 

12.      වාහන දුම් පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වුවහොත්, එය අලුත්වැඩියා කළ හැක්කේ කවර ස්ථානයකින්ද? එසේ අලුත් වැඩියාව  සඳහා නිර්දේශිත ස්ථාන තිබේද?        නැතිනම් මගේ අභිමතය පරිදි ස්ථානයක් තෝරාගත හැකිද?

රජය විසින් විශේෂිත සේවා මධ්‍යස්ථාන නම් කොට නොමැත. වාහන හිමිකරුවන්ට තම අභිමතය පරිදි ස්ථානයක් තෝරා ගත හැකි අතර හොඳ ගුණාත්මකභාවයකින් යුතු අවංක සේවයක් ලබා දෙන සේවා ස්ථානයක් කරා යොමුවීමට වාහන හිමිකරුවන් වග බලා ගත යුතුය.

 

 

 

 

 

13.      අසමත් වූ වාහනය නැවත දුම් පරීක්ෂාවෙන් සමත් වුවහොත් සිදුවන්නේ කුමක්ද?

වාහනය දුම් පරීක්ෂාවෙන් සමත් වුවහොත්, වාහන හිමිකරුට වාහන විමෝචන පරීක්ෂා සහතික පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ඇත. මෙම සහතිකය අනුමත, වර්ණ කේතයන් සහිත, පුර්වයෙන් මුද්‍රණය කරන ලද VET සහතික  පතකි.  මෙම සහතිකයෙන් පිටපතක් (half slip) අදාල VET මධ්‍යස්ථාන විසින් පළාත් පාලන ආයතනයට ලැබෙන්නට සලස්වනු ඇත. වාහන බලපත්‍රය අලුත්වැඩියා කරන අවස්ථාවේදී ඔබට ලැබෙන (VET) සහතික පත්‍රය මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

 

14.      දුම් පරීක්ෂා වැඩසටහන සඳහා යොදා ගන්නා විමොචන සම්මතයන් මොනවාද?

 

විමෝචන සම්මතයන් පහත වගුවේ පෙන්වා දී ඇත.

 

පෙට්‍රල් වාහන සඳහා.

වගුව 2008: අප්‍රෙල් 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන, පෙට්‍රල් වාහන සඳහා වන විමෝචක සම්මතයන්. (මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, 2003)

 

අනු අංකය

වාහන වර්ගය

කාබන් මොනොක්සයිඩ්

CO (% v/v)

හයිඩ්‍රොකාබන්

HC (PPm v/v)

අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය

1

 

මෝටර් බයිසිකල් හා මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හැර අනෙකුත් පෙට්‍රල් වාහන

4.5

1200

අක්‍රීයව පවතින විට හා විනාඩියට වට 2500ක

වේගයක ඇති විට බර පටවා නොමැති අවස්ථාවේ.

2

පෙට්‍රල් මෝටර් වාහන හා පෙට්‍රල් මෝටර් ට්‍රයිසිකල්

6

 

 

කෙටි යෙදුම්;

     % v/v  - පරිමාව අනුව ප්‍රතිශතය

      PPm    - පරිමාව අනුව මිලියනයට කොටස්

      RPM   - විනාඩියකට වට ගණන

 

ඩීසල් වාහන සඳහා.

වගුව 2008 : අප්‍රෙල් 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඩීසල් වාහන සඳහා වන විමෝචන සම්මුතීන් (මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය- 2003)

වාහන වර්ගය

ක්ෂණික ත්වරණ අවස්ථාවේ දුම් පාරදෘශ්‍යතාව

ඩීසල් වාහන

8.0

 

කෙටි යෙදුම්

K factor (k සාධකය)  - අවශෝෂණ සංගුණකය

ක්ෂණික ත්වරණය      - ‘SAE RECOMMENDED PRACTICE J 1667’

(Instant Acceleration)

යන යෙදුම් අර්ථයට සමාන අර්ථ ගෙන දේ.

 

15.      VET මගින් පරීක්ෂා කර බලනු ලබන පරාමිති/ දූෂක වායු මොනවාද?

ප්‍රශ්න අංක 13 ලබා දී  ඇති තොරතුරුම  අදාල වේ.

 

16.      වාහනය නිවැරදිව පරික්ෂා කර ඇති බව සැක හැර දැනගන්නේ කෙසේද?

වාහන විමෝචන පරික්ෂාවේ ක්‍රමවේදය මෙයයි. එය මෘදුකාංගයක් මගින් සිදු කෙරෙන නිසා දෝෂ අවම වන අතර විද්‍යාත්මක වේ. කෙසේ වෙතත්, වාහන හිමිකරුවන් තවදුරටත් ඒ සම්බන්ධව සෑහීමකට පත් නොවේ නම්, ඔවුන්ට වාහනය යළි පරීක්ෂා කර ගත හැක. (දෝෂ සහිත බව අනාවරණය වුවහොත්). එසේ නැතිනම්  Air MAC VET කුටිය  වෙත පැමිණිලි කළ හැක.

17.      වාහනය ලියා පදිංචි  කොට ඇත්තේ, එය භාවිත කරන ප්‍රදේශයට වඩා දුර බැහැර ප්‍රදේශයකදීනම්, එය ලියාපදිංචි කළ දුම් පරීක්ෂාව සිදු කළ යුතුද?      අවශ්‍ය නැත. මෙම පරීක්ෂාව ඔබට පහසු, අදාල සමාගම් දෙකින් එකකට අයත් නිලලත් පරීක්ෂා මධ්‍යස්ථානයකින් සිදු කරගත හැක.

 

18.      කිසියම්  VET මධ්‍යස්ථානයක වංචාවක් සිදුවුයේ යැයි හෝ, ඔවුන්ගේ සේවාව පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය නොහැකි නම්, පැමිණිලි කළ යුත්තේ කා හටද?

·         වායු සම්පත් කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (Air MAC), පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය.

·         මෝටර් රථ ප්‍රවාහන  දෙපාර්තමේන්තුව.

19.      VET වැඩසටහන සම්බන්ධව පුරෝගාමීව කටයුතු කරන රාජ්‍ය ආයතන මොනවාද?

පහත ආයතන මේ සම්බන්ධව පුරෝගාමීව කටයුතු කරයි.

·         මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්

·         වායු සම්පත් කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (Air MAC) පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය

·         මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (CEA) , පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය

·         ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය

·         පොලිස් රථ වාහන දේපාර්තමෙන්තුව

·         කිරුම් මිනුම් සහ ප්‍රමිති දෙපාර්තමේන්තුව

 

20.      මා හට නවීන වාහනයක් හිමිනම් එහි රක්ෂණය මගින් වාහන විමෝචන පරීක්ෂා ගාස්තු හා සේවා ගාස්තු ආවරණය වේද?

නැත. දුම් පරික්ෂාවෙන් අසමත් වුවහොත් ඒ සඳහා සිදුකළ යුතු අලුත්වැඩියාවන් සඳහා වන ගාස්තු රක්ෂණය මගින් ආවරණය කළ හැකි නමුත් පරීක්ෂණ ගාස්තුව මෙමගින් ආවරණය නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ඔබගේ වාහන රක්ෂණයට අදාල ලේඛන පරීක්ෂා කර බලා හෝ රක්ෂණ ආයතනයට ඇමතීම මගින් මේ සම්බන්ධ නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඔබට හැකිය.

බහු පාර්ශවීය ගිවිසුම් පිළිබද ප්‍රශ්ණාවලිය

01

UNCHE යන්නෙහි තේරුම කූමක්ද?

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව පරිසරය පිළිබද සමුලුව (United Nations Conference on the Human Environment)

02

මිහිතල සමුලුව ලෙස හැදින්වෙන්නේ කුමක්ද? 

එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබද සමුලුව (United Nations Conference on Environment and Development)

03

2002 දෙසැම්බරයේ දකුණු අප්‍රිකාව ජොහැන්ස්බර්ග් හා පැවති ලොව විශාලතම අන්තර් ජාතික සමුලුව කුමක්ද? 

තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබද ජගත් සමුලුව (World Summit on Sustainable Development)

 

04

වායු ගෝලය සම්බන්ධ සම්මුතීන් හා සන්ධාන මොනවාද? 

a.      ඕසෝන් වියන සුරැකීම  සදහා වු වියනා සම්මුතිය -1985 (Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)

b.      ඕසෝන් ස්ථිරයට හානි පමුණුවන ප්‍රහීණකාරී ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීම පිළිබද වූ මොන්ට්‍රියල්  සන්ධානය - 1987 (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer)

c.       එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබද රාමුගත සම්මුතිය -1992  (United Nations Framework Convention on Climate Change)

d.      කියතෝ සන්ධානය -1997 (Kyoto Protocol)

 

05

දකුණු ආසියානු කලාපීය සහයෝගිතා වැඩසටහන (SACEP) ආරම්භ කළ වර්ෂය කුමක්ද? 

1982

06

ප්‍රකාශනය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? 

නෛතිකව අනුගමනය නොවුවද සම්මතයට අනුව එකගතාවය දැක්වෙන ඒකපාර්ශවික නිල හෝ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක්වේ.

07

සම්මුතිය යන්නේ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? 

පොදු සංකල්ප රීති මෙන්ම පාරිසරික ආරක්ෂණය පිළිබද රාජ්‍ය  හා අන්තර් ජාතික පාර්ශව ක්‍රියා කල යුතු ආකාරය තීරණය කරනු ලබන අන්තර් ජාතික නීතියයි.

08

සන්ධානය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? 

පාර්ශව වන රාජ්‍යයන්ට පමණක් අදාල වන පරිදි පවත්නා සම්මුතියක් වෙනස් කරන්නාවූ හෝ එයට යමක් එක් කරන්නා වූ පසුව ඇති කර ගත් එකඟතාවයකි.

09

බාසල් සම්මුතිය යනු කුමක්ද?

උපද්‍රවකාරි හා අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය හා ඒවා දේශසීමා හරහා ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් අදාලවන වඩාත් සවිස්තරාත්මක ගෝලීය පාරිසරික  සම්මුතිය ලෙස උපද්‍රවකාරි අපද්‍රව්‍ය දේශසීමා හරහා ප්‍රවාහනය හා බැහැර කිරීම පාලනය කිරීම පිළිබද සම්මුතිය බාසල් සම්මුතිය ලෙස හැදින්විය හැක.

10

දිගුකල් පවත්නා කාබනික දූෂක පිළිබද ස්ටොක්හෝම් සම්මුතිය යනු කුමක්ද? 

දිගු කාලක් පරිසරයේ පැවතිය හැකි, භූගෝලීය වශයෙන් පුලුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වූ මිනිසුන්ගේ හා වන ජීවීන්ගේ ශරීරයේ මේද පටක තුල දිගු කලක් තැන්පත්ව තිබිය හැකි රසායනික ද්‍රව්‍යයන්ගේ, මානව සෞඛ්‍යයය හා පරිසරය ආරක්ෂාකර ගැනීම සදහා වූ ගෝලීය ගිවිසුම දිගුකල් පවත්නා කාබනික දූෂක පිළිබද ස්ටොක්හෝම් සම්මුතියනම් වේ.

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මාර්තු 04 වෙනි සදුදා, 09:37
 
//