si_uni  ta_uni
TamilEnglish

 

මුල් පිටුව මානව සම්පත් කළමනාකරණ සංවර්ධනය අංශය

මානව සම්පත් කළමණාකරණ සංවර්ධන අංශය 

මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය, අමාත්‍යාංශයේ සහ එයට අයත් ආයතනවල මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම මගින් පාරිසරික කළමනාකරණයේදී හැකියා වර්ධනය කිරීමෙහි යෙදී සිටී.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 මැයි 16 වෙනි බදාදා, 23:09