si_uni  ta_uni
SinhalaEnglish

 

 


முகப்பு பிரிவுகள் மனித வளங்கள் அபிவிருத்தி

மனித வள அபிவிருத்தி


கடமைகளும் பொறுப்புக்களும்
  • தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆதரவு தொழிற்பாடுகளின் செயற்பாடுகளுக்காக மனிதவளங்களை ஒன்றிணைத்தலும் முகாமைத்துவம் செய்தலும்.
  • பயிற்சியும் அபிவிருத்தியும்.
  • ஒழுக்காற்று முகாமைத்துவம்
  • நிர்வாக மறுசீரமைப்பு
மேலும் வாசிக்க

 

புதன்கிழமை, 16 மே 2012 22:58 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
//